Prijava za vpis

PRVI PRIJAVNI ROK
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 15. februarja do 18. marca 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:
1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:
    Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
2. skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje-si

dni, ur, minut, sekund.
Prijava za vpis
Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju.
Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje. Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2022 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2022.
Vpisna mesta
PROGRAM     REDNI     IZREDNI   SKUPAJ    
informatika 60 45 105
elektrotehnika 45 20 65
elektrotehnika (disl. Murska Sobota) 25 25
mehatronika 45 20 65
mehatronika (disl. Murska Sobota) 25 25
gostinstvo in turizem 40 30 70
geotehnologija in rudarstvo 30 30 60

DRUGI PRIJAVNI ROK
Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 24. avgusta 2022 na spletni strani https://vss-ce.com/vps Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 25. avgusta do 31. avgusta 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps.
Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Kontakt

Višja strokovna šola, Šolski center Velenje
+386 3 89 60 642
vss@scv.si