Program Geotehnologija in rudarstvo

Pridobivanje mineralnih surovin zahteva posebna znanja s področij izdelave podzemnih objektov, transportnih sistemov, prezračevanja, delovanja elektroenergetskih sistemov, odvodnjavanja in skladiščenja.
Zaradi narave dela je zelo pomembna varnost in zaščita pri delu.
Inženir nadzoruje in spremlja varnostne in tehnološke razmere na delovnih mestih.
dni, ur, minut, sekund.
Predstavitev programa geotehnologija in rudarstvo
Znanja in spretnosti
reševanje praktičnih problemov na področju geotehnologije in rudarstva na podlagi pridobljenih znanj pridobivanja mineralnih surovin, izvajanja geotehničnih in rudarskih del, izdelave podzemnih prostorov in jaškov,
načrtovanje geotehnoloških in rudarskih procesov ter reševanje problemov skladno z varnostnimi, ekološkimi in okoljevarstvenimi zahtevami,
uporaba merilnih inštrumentov, potrebnih za opravljanje del na področju pridobivanja mineralnih surovin,
upoštevanje temeljne zakonodaje, standardizacije, tehničnih predpisov, certificiranja ter sistemov za zagotavljanje kakovosti s področja geotehnologije in rudarstva,
vrednotenje rešitev, tehnologij, izdelkov in opreme na področju geotehnologije in rudarstva.

Kontakt

Višja strokovna šola, Šolski center Velenje
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
+386 3 89 60 642
vss@scv.si