Program Elektrotehnika

Sodobnih tehničnih naprav ni več brez električne, elektronske in računalniške podpore. Krmilni sistemi z ustrezno programsko in komunikacijsko opremo avtomatizirajo praktično vse proizvodne sisteme in opravila. Inženirji elektrotehnike se ukvarjajo tudi z uvajanjem novih tehnoloških rešitev na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter energetskim upravljanjem stavb. Če vas zanimajo raznolika dela s področja elektrotehnike, sodobno in uporabno inženirsko znanje, potem je ta študij pravi za vas.
dni, ur, minut, sekund.
Predstavitev programa elektrotehnika
Znanja in spretnosti
reševanje problemov s področja avtomatizacije v proizvodnih procesih in komunikacijskih tehnologijah ter robotiziranih sistemih,
načrtovanje in izvedba elektrotehniških naprav, krmilnih sistemov, IoT naprav in energetskega monitoringa stavb,
poznavanje naprav, vrednotenje konstrukcijskih rešitev izdelkov in opreme na področju elektrotehnike,
poznavanje naprav, vrednotenje konstrukcijskih rešitev izdelkov in opreme na področju elektrotehnike,
načrtovanje in izdelava pametnih električnih inštalacij, njihovo daljinsko upravljanje, nadzor in govorno upravljanje s pametnimi inštalacijami ter internetom stvari (IoT).
Laboratoriji
Meritve in elektronska vezja M2-113
Avtomatizacija tehnoloških procesov M2-111
Laboratorij za obnovljive vire M2-101
Avtomatizacija proizvodnih procesov M1-106
Mnenja študentov

Kontakt

Višja strokovna šola, Šolski center Velenje
Trg mladosti 3, 3320 Velenje
+386 3 89 60 642
vss@scv.si