Trg mladosti 3,
3320 Velenje, Slovenija,
Tel: 03 8960 642
  • Informatika
  • Elektronika
  • Mehatronika
  • Gostinstvo in turizem
  • Geotehnologija in rudarstvo
  • Varstvo okolja in komunala

Domača stran

Vpis v 1. roku

Na razpis se prijavite v obdobju od 12. 2. do 18. 3. 2019 z elektronskim prijavnim obrazcem, ki ga najdete na spletni strani Višješolske prijavne službe http://vps.vss-ce.com/VPS. Pred izpolnjevanjem prijave preberite Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/20. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnite s spletne strani, podpišite in pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

Vpis v 2. roku

Na prosta mesta se lahko prijavite od 26. avgusta do 30. avgusta 2019, po enakem postopku kot na prvi rok.
Višja strokovna šola, Trg mladosti 3, 3320 Velenje, Slovenija, Tel: 03 8960 642 Faks: 03 8960 660